Facturare electronica

Factura electronica reprezinta documentul in forma electronica ce caracterizeaza in mod unic si neechivoc schimbul sau vanzarea de bunuri ori servicii, semnat electronic si purtand marca temporala, care contine datele cuprinse in formularul facturii si care este emis si gestionat utilizand sisteme informatice.

Altfel spus, o factura in format digital (de exemplu, *.pdf, *.xml, *.docx etc.) careia ii este garantata autenticitatea prin semnatura electronica reprezinta echivalentul din punct de vedere legal al unei facturi obisnuite.

Solutia noastra permite emiterea facturilor electronice direct in sistemul contabil al beneficiarului fara a fi necesare resurse si investii suplimentare. Emiterea facturilor electronice se poate face atat manual (una cate una) cat si automat, conform cerintelor beneficiarului.

Din punct de vedere tehnic, emiterea facturilor electronice in sistem automat se bazeaza pe un proces care monitorizeaza in permanenta o anumita locatie de pe serverele beneficiarului (de exemplu locatia C:Facturi) si de fiecare data cand in respectiva locatie se genereaza de catre sistemul contabil o factura in forma digitala (de exemplu, *.pdf, *.xml, *.docx etc.), procesul preia factura in mod automat, o semneaza electronic, ii aplica marca temporala si o plaseaza in alta locatie (de exemplu, D:Facturi electronice). De asemenea, solutia noastra poate fi configurata astfel incat sa preia automat facturile digitale din baza de date a beneficiarului in vederea emiterii in format electronic.

Solutia noastra permite emiterea unui numar foarte mare de facturi electronice fiind implementata deja in companii care emit aprox. 6.000.000 de facturi lunar. Securitatea datelor preluate, prelucrate si stocate pentru emiterea facturilor electronice este asigurata prin mecanisme de comunicatie si protocoale de securitate sporita (de ex. VPN, protocolul https etc.).

Sistemul nostru de facturare electronica este independent de sistemele contabile si poate adaptat cu usurinta la necesitatile beneficiarului.